Nejčastější důvody poškození snímačů / prevence

Přístroje ve variantě (indikátor nebo regulátor), přijímá výstupní signál z tlakových snímačů, které převádí na hodnotu v číselné podobě, jako je teplota nebo tlak, a je vyjádřen numericky nebo graficky. Společnost Dynisco vyrábí tlakové snímače spolu s indiakčnimi / regulačními přístroji již více než 60 let, jedná se o použití ve vytlačovacích a vstřikovacích strojích plastikářského odvětví za účelem bezpečnosti, vylepšení a kontroly výroby.

David Azevedo, Global Technical Support Manager

10.11.2018


Přístroje ve variantě (indikátor nebo regulátor), přijímá výstupní signál z tlakových snímačů, které převádí na hodnotu v číselné podobě, jako je teplota nebo tlak, a je vyjádřen numericky nebo graficky. Společnost Dynisco vyrábí tlakové snímače spolu s indiakčnimi / regulačními přístroji již více než 60 let, jedná se o použití ve vytlačovacích a vstřikovacích strojích plastikářského odvětví za účelem bezpečnosti, vylepšení a kontroly výroby.

Při plánování kompletního řídícího systému Dynisco důrazně doporučuje používat stejného výrobce, pro panelové indikátory a regulátory ve spolupráci s tlakovými snímači jen tak jste schopni využít plného potenciálu obou technologii.  Ve vytlačovacích a vstřikovacích aplikacích je potenciál pro zvyšování tlaku důvodem k obavám majitelů a provozovatelů zařízení.  Stav přetlaku bude mít za následek možnou poruchu zařízení, které způsobí přerušení výroby a stím spojené riziko úrazu obsluhujícího personálu. Senzory a zařízení Dynisco jsou primárně používány jako bezpečnostní řídící a blokovací systém, který zabraňuje přetlakovým situacím ve vytlačovacích a vstřikovacích procesech. Snímače tlaku a indikační/regulační zařízení pracují společně jako systém a měly by být tímto způsobem kalibrovány a udržovány jako celek.  

Tlakový rozsah snímače je volen pro každou aplikaci na základě vyráběného materiálu a konečné povahy produktu. Produkty Dynisco jsou specifikovány na základě požadavků každé dané aplikace a jsou přímou náhradou za naše starší produkty.

Dynisco nabízí indikační a regulační (řidící) systémy, která přijímají univerzální signály výstupní signály z tlakových a teplotních snímačů, což operátorům umožňuje lokálně sledovat procesní podmínky celého systému a nastavovat hraniční hodnoty alarmu pro včasné varování nebo vypnutí a opětovný přenos signálu do nadřízených řídicích systémů.

Naše indikační a regulační zařízení (UPR900 a ATC990) nabízejí sofistikovanější funkce, než menší DIN varianta, které nabízejí přehlednější obsluhu a hodnocení trendu:

 • Grafický / textový LCD displej s LED podsvícením změny barvy aktivaci alarmu (červená / zelená)
 • Grafický trendový přehled procesu, včetně alarmů 
 • Snadno nastavitelný, instalován průvodce nastavením
 • Funkce zobrazení diferenčního tlaku
 • USB port pro přístup ke konfiguračním souborům a historii procesu
 • Možnost protokolování dat, zaznamenávání procesních hodnot a alarmů do souboru CSV pro použití s tabulkami
 • Podporovány Modbus RS-485 a Modbus TCP Ethernet
 • Možnost konfigurace a archivace nastavení přes softwar Blue Control 
 • Zobrazte tlak, teplotu nebo dokonce diferenční tlak
 • Volitelný druhý vstup / výstup pro efektivní využití přístroje 
 • Opakovaný analogový přenos procesní proměnné umožňuje odesílání signálu na jiná zařízení (retransmise signálu)
 • Lokální nebo vzdálená konfigurace pomocí funkce Modbus RTU
 • Grafický text a LCD displej zvyšují snadnost použití a díky změně barvy obrazovky při alarmu zvyšuje porozumění stavu a reakce pro operátory.
 • Zobrazení trendů poskytuje operátorovi grafický přehled celého procesu 
 • Průvodce nastavením je intuitivní nástroj, který pomůže uživateli s prvním nastavením a konfigurací zařízení
 • USB rozhraní se používá především pro rychlé kopírování konfiguračních dat v případě záměny nebo použití dalšího zařízení zatímco procesní data se ukládají lokálně nebo na vyměnitelný flash disk do souboru CSV pro statistickou analýzu.
 • Komunikační protokol Modbus je k dispozici přes RS485 nebo TCP Ethernet
 • Software Blue Control se používá k vytváření, stahování a ukládání konfigurací zařízení, spouštění simulací a načítání souborů CSV z indikátorů UPR nebo regulátoru ATC, pokud je k dispozici.
 • Analogový opakovaný přenos (restransmise signálu) pro výstupní signály do vyšších řídicích systémů včetně zesilovače signálu, jako jsou 0-5V, 0-10V nebo 4-20mA

Zobrazený graf níže je příkladem, jaké data lze zachytit pomocí funkce protokolování u UPR900 nebo ATC 990

Ukazatele a ovladače Dynisco nabízejí výjimečnou spolehlivost, rychlé nastavení a uživatelsky přívětivá rozhraní, aby vyhovovaly prakticky každé potřebě. 

V případě potřeby asistence se prosím obraťte na naši technickou podporu, která Vám pomůže s nastavením a poradí Vám při konfiguraci potřebných parametrů.
Více zde